Sportvilágítás

Korszerűsítés

Hosszú idő óta működő sportlétesítmények korszerűtlen világítástechnikai berendezéseinek cseréjére, a rendszer felújítására javaslatot teszünk,  tervszintű dokumentációt készítünk, megvalósulási tervekkel. Az energia hatékonyság növekedés mellett a világítási paraméterek is nagyságrendekkel javulnak, összességében az üzemeltetési költségek jelentős csökkenésével lehet számolni, a rendszer világítási hatékonyságának növekedése mellett. A korszerűsítést követően a világítási rendszer megfelel az MSZ EN 12193:2008 (Fény és világítás,  Sportlétesítmények világítása) szabványnak.